2015 Genel Kurul Kararı

 

S.S ÇAĞDAŞ SİNEMA OYUNCULARI KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Kooperatifimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu aşağıdaki yazılı gündem maddeleri dahilinde 20 Haziran 2015 Cumaretsi günü saat 12.00 de İSTİKLAL CAD. HALEP PASAJİ No: 62 Beyoğlu Sineması Taksım – Beyoğlu – İstanbul adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamazsa aynı adres ve saat de 27 Haziran 2015 Cumatresi günü çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Gündem:

 1. Açılış ve yoklama,

 2. Divan heyeti seçimi ve Divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

 3. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,

 4. 2014 yılı Bilanço ve Gelir-Gider farkı hesaplarının görüşülmesi ve kabulü,

 5. Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibraları,

 6. Kura çekimi öncesi, daire şerefiyelerinin onyı ve dubleks, şerefiye ödeyecek daireler için kuraya katılacak veya katılmayacak üyelerin tesbiti hakkında görüşülmesi ve karara bağlanması.

 7. Yüklenicilerle yapılan anlaşmalar gereği hak ediş olarak devredilen dairelerin bu defa Tapu Sicilinde devralınarak kooperatifin uhdesindeki başkaca bağımsız bölümlerin hakediş olarak yüklenicilere devri için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 8. Yeni aidat miktarının tespiti. Ödemeyenler hakkında uygulanacak gecikme zammının belirlenmesi. Ödememekte devam edenlerin ana sözleşmenin 14 ve Kooperatifler Kanunun 27. maddesi gereğince ortaklıktan ihracı konusunda karar alınması. Ödenmemiş aidat borçlarının ödeme şekli ve şartlarının tespiti,

 9. Tahmini bütçenin görüşülmesi,

 10. Dilek ve temenniler.

 11. Kapanış.

S.S ÇAĞDAŞ SİNEMA OYUNCULARI KONUT YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU