2016 Genel Kurul Kararı

 

Karar No: 216

Karar Tarihi : 20/05/2016

Toplantıya Katılanlar: Kadir Albaş, Cemil Hacıömeroğlu, Ali Yaylı , Veysel İnce, Mehmet Karadağ

Sayın Ortağımız;

Yönetim kurulu tarafından alınan 216 sayılı ve 20/05/2016 tarihli karar ile kooperatifimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda yer alan gündemle ve bildirilen tarih, saat ve yerde yapılacaktır.

Ortakların; toplantıda bizzat hazır bulunmaları veya ekte örneği bulunan vekâletnameyi tanzim etmek sureti ile tayin edecekleri (vekil olabilme vasıflarına sahip) bir vekil aracılığı ile kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur.

Saygılarımızla.

TOPLANTI TARİHİ: 22 Haziran 2016 Çarşamba günü

TOPLANTI SAATİ : 11:00

TOPLANTI YERİ : Beyoğlu Sineması
İstiklal Cad. Halep Pasajı No: 62

NOT: Çoğunluk sağlanamazsa aynı adres ve saatte 29 Haziran 2016 Çarşamba günü çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM:

 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

 2. Divan Kurulunun oluşturulması, Seçilecek Divan Kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.

 3. 2015 Yılı YÖNETİM Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması.

 4. 2015 Yılı DENETİM Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması.

 5. 2015 Yılı Bilanço, Envanter ve Gelir/ Gider tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı oylanması.

 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,

 7. Yeni Dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi .

 8. 2016 Yılı Tahmini Bütçenin hazırlanması, okunması, Müzakeresi, aidatların ve huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması için oylanması.

 9. Yüklenicilerle yapılan anlaşmalar gereği hakediş olarak devredilen dairelerin bu defa Tapu Sicilinde devralınarak kooperatifin uhdesindeki başkaca bağımsız bölümlerin hakediş olarak yüklenicilere devri için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 1. Belediye ve tapu müdürlüklerinde ve diğer kurumlarda tüm işlemleri yürütmek için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 2. Kooperatife ait olan ortak alanların sosyal tesis olarak teşrifinin yapılarak kullanılması veya kullanım haklarının devri için ihale ve sözleşmeleri yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 3. Kura çekimi, kura çekimi öncesi Dubleks daireler ve yüksek şerefiyeli daireler için kuraya katılacak ve katılmayacak üyelerin tesbiti veya ne şekilde olacağı hakkında görüşülmesi ve karara bağlanması ve kura çekimine geçilmesi.

 4. Dilek ve temenniler.

 5. Kapanış.

  YÖNETİM KURULU