2014 Genel Kurul Kararı

 

Karar No:193

Karar Tarihi : 22/03/2014

Toplantıya Katılanlar: Kadir Albaş, Cemil Hacıömeroğlu, Ali Yaylı , Veysel İnce, Mehmet Karadağ

Kooperatifimizin  2013  yılı Olağan Genel Kurulu aşağıdaki yazılı gündem maddeleri dahilinde 26/04/2014  Cumartesi       günü saat 13.00 de  S.S. Çağdaş Sinema Oyuncuları Konut Yapı Kooperatifinin  İnşaatının  bulunduğu Ayazağa Mah. 125. Sokak No:55 F Blok Ayazağa Şişli  İstanbul adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamazsa aynı adres ve saat de   3 Mayıs 2014   Cumartesi   günü  çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Gündem:

1. Açılış ve yoklama,
2. Divan heyeti seçimi ve Divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
3. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
4. 2013 yılı  Bilanço ve Gelir-Gider farkı hesaplarının görüşülmesi ve kabulü,
5. Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibraları,
6. Daire Tiplerinin  görüşülüp  karara bağlanması, ayrıca üyelere isabet edecek daire adedinin ve vasıflarındaki değişikliğin ana sözleşme sözleşmeye eklenmesi ve yeni duruma ilişkin yüklenici ile anlaşma yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
7. Önceki ve sonraki yüklenicilerle yapılan anlaşmalar gereği hakediş olarak devredilen dairelerin bu defa Tapu Sicilinde devralınarak kooperatifin uhdesindeki başkaca bağımsız bölümlerin hakediş olarak yüklenicilere devri için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8. Yeni aidat miktarının tespiti. Ödemeyenler hakkında  uygulanacak gecikme zammının belirlenmesi.  Ödememekte   devam edenlerin  ana  sözleşmenin 14 ve Kooperatifler Kanunun 27. maddesi gereğince ortaklıktan  ihracı  konusunda  karar alınması. Ödenmemiş  aidat  borçlarının  ödeme şekli  ve şartlarının  tespiti,
9. Devir alan  üyelerden,  diğer üyelerin  sermaye ve aidatların  tamamından  başka ek olarak alınacak miktarın  tespit edilmesi
10. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Üst Birlik üyeleri ve yedeklerin  ayrı ayrı seçimi
11. Tahmini  bütçenin görüşülmesi,
12. Dilek ve temenniler.
13. Kapanış.

YÖNETİM KURULU