2013 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

ÇAĞDAŞ SİNEMA OYUNCULARI KONUTLARI KONUT YAPI KOOPERATİFİ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Çağdaş Sinema Oyuncuları Konutları Konut Yapı Kooperatifinin 2012 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 23/06/2013 tarihinde saat 13.00 da Ayazağa Mah.125.Sokak No:55 F Blok Ayazağa/şişli/İSTANBUL  adresinde,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Sevilay ARSLAN’nın gözetiminde toplanıldı(Diğer Bakanlık Temsilcisi Samet ONARAN toplantıya katılmadı) ve toplantının saat 13.15’de başlatılmasına çağrıyı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;
a) Genel Kurul toplantısı ile  ilgili duyurunun  ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının; 21/05/2013 tarihinde 100(YÜZ) ortağa Beyoğlu PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,
b) Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı
(100)   yüz      ortaktan,
(37) otuz yediortağın asaleten
(9)       dokuz  ortağın vekaleten ve toplam
(46)     kırk altı            ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu / olmadığı, anlaşılmıştır.
Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince  genel kurula hitaben bilgi verildi.
Toplantı  Ali  YAYLI tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

1)Açılış ve yoklama yapıldı.
2)Divan Heyeti seçimi yapıldı. Divan Heyeti Başkanlığına Sühendan Cemile ORAY Saymanlığa Bilal KIRBAŞ Yazmanlığa Nuray KİBAR LEİNZ önerildi. Oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
3) Yönetim Kurulu Raporu Ali YAYLI tarafından okundu.Üyeler bilgilendirildi. Şehriban SEVİM söz aldı. “ Anlattığınız şeyler çok güzel, tek otoparklı site biz olacağız  diyorsunuz ancak bu inşaat ne zaman adam gibi başlayıp sona erdirilecek 22 (yirmiki ) yıldır bekliyoruz bir sürü arkadaşımız vefat etti.” Dedi. Ali YAYLI cevaben “Burada ciddi bir mücadele var bu uzun bir süreç  Sadece 12(on iki)  yıl mahkeme sürdü.Lütfen tahrik eden cümleler kurmayalım.Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik.” Dedi.
Mehmet KARADAĞ söz aldı.” Eski müteahhit bizi yine mahkemeye vermiş.Her taraftan baskı kurup orada burada villa alıyor.Güya biz onu kandırmışız.7-8 (yedi-sekiz) aydır bu müteahhit ve yeni müteahhidin aralarında anlaşmaları  için geçen süreçtir. Hukuksal süreçte de 1.5 (birbuçuk) yıl sonunda daireler hak sahiplerine verilecek.Cemil HACIÖMEROĞLU Yönetim Kurulu üyesi söz aldı.” Arazinin içinden geçen yolları detaylı anlattı.Biz plan değişikliği yapmak zorundayız biraz zaman alacak ama getirileri ve kattığı değerler büyük oldu.”dedi. Erdal KURT söz aldı.” Ali Bey ben 50 (elli) yıldır Ayazağalıyım Biz bitmek üzere olan iki bloğu yükleniciye veriyoruz dediniz.Biz bir önceki genel kurulda bunu hakedişe göre vereceğiz demiştiniz.İleride hak kaybedeceğimiz konusunda bize ne teminatlar vereceksiniz “dedi.CemilHACIÖMEROĞLUsöz aldı.” Bir kısmını halen tutuyoruz tapu vermedik, hiçbir tapu devri yapmadık. Kesinlikle kooperatif haklarını riske etmeyeceğiz.” Dedi.  Gülhan KAPLAN söz aldı.”Şu anda mevcut binalar yükleniciye mi verilecek?” dedi. Yönetim kurulu Başkanı Kadir ALBAŞ cevap verdi. “ bloklar 4(dört) daire olduğu için iki daire arkaya bakıyordu.Biz yeni tadilat projesiyle bunu iki daireye indirdik ve bitişik nizam yaptık.” Dedi.Nurten KARADAĞ söz aldı.” Giriş katları kuraya girmeyecek diye biliyoruz.Ne diyorsunuz.” Dedi. 9 (Dokuz) fazla dairemiz var.Kötüleri kuraya girmeyecek diğerleri kura ile belirlenecek diye Yönetim Kurulu Başkanı tarafından cevap verildi. Hakan KUNDAK “daire planları nasıl?” Yönetim Kurulu Başkanı “ Net 125 m2 dir. Her daireye şerefiye yapılacak Kura çekilecek” “9 (dokuz) kat otoparkla 10 (on) kat balkonlarda mevcut” dedi.Erdoğan KAR söz aldı.”Biz Yönetim Kurulunu dinledikEsas Yüklenici gelsin.” Dedi. Turgay GÖRGÜLÜ Proje Müdürü olarak yüklenici firmayı temsilen kabaca planlardan bahsetti.”Salonlar ve oturma odaları ön tarafa manzaraya karşı 3+1 olacağını belirterek önümüzdeki Temmuz ayında daireleri internet sitemizde de yayınlanırız Kombili sistem olacak.” Dedi.
Denetim Kurulu raporunu Sevil Sevda AKTOLGA  gelir gider hesaplarını incelediğini ve bir usulsüzlük olmadığını  ifade etti. Hazırladığı raporu Sevil Sevda AKTOLGA adına bir ortak okudu.
Yönetim ve Denetim Kurulu raporları oylamaya sunuldu.Oy birliği ile kabul edildi.
4) Mehmet KARADAĞ  Bilanço ve Gelir-Gider farkı hesaplarını okudu ve açıkladı. Şehriban SEVİM söz aldı.”Eski yüklenici bizlere kira bedelini ne zaman ödeyecek Yeni yüklenici eski yüklenicinin tüm teminatlarını üstüne alacakktı.Ne oldu? “Diye sordu. Ali YAYLI söz aldı.”Dava devam ediyor” dedi.Erdoğan KAR söz aldı.”Mevcut yüklenici ile sözleşmede süre vardı.1.5(birbuçuk) yıl olarak. Canı yanmış insanlar olarak söylüyorum Yönetim ne yapacak da bizim haklarımızı  koruyacak.Biz ne zaman susacağız.Yani bugün burada Büyükşehir Belediyesinden geçmiş bir plan değişikliği ile yapsaydık ne iyi olurdu.” Dedi. Cemil HACIÖMEROĞLU ve Kadir ALBAŞ söz aldı.Bazen sorularınıza tam cevap veremedik.Burada eski yüklenici ve  yeni yüklenici ile devir teslimde neler oldu biliyoruz. Dediler.
Gelir-Gider Farkı Hesapları Divan Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
5) Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
6) Erdal KURT söz aldı.Yönetim kuruluna adayım dedi.Yönetim Kurulu Başkanı listeyi değiştiremeyeceklerini işin bitirilmesi aşamasına geldiklerini ifade etti.Üye Tahsin Mustafa HOŞATAR blok liste ile devam edelim dedi.Divan Başkanı adayları tek tek mi blok liste ile mi belirleyelim  diye genel kurula oylamaya sundu. Genel Kurulca adayların  blok liste olarak seçilmesi oybirliği ile kabul edildi. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Üst Birlik üyeleri ve yedeklerinin seçimine geçildi. Aşağıdaki liste oylamaya sunuldu.

YÖNETİM KURULU

ASİL                                                                                   YEDEK
Kadir ALBAŞ                                                           Güner ÖZKUL
Cemil HACIÖMEROĞLU                                         Serdar BORDANACI
Ali YAYLI                                                                 Adnan ŞAPÇI
Aytaç ARMAN                                                         Temel KERİMOĞLU
Mehmet KARADAĞ                                                Ayhan KAVAS

 

DENETİM KURULU

ASİL                                                                             YEDEK
Sevil Sevda AKTOLGA                                             Recai SÜMER
Abdülaziz KISKANÇ                                                 Tahsin Mustafa HOŞATAR

Oybirliği ile yukarıdaki Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri 1(bir) yıllığına seçildi.
7) Tahmini bütçenin görüşülmesine geçildi.Mehmet KARADAĞ tarafından tahmini bütçe okundu. İbrahim YILDIZ söz aldı.”Tahmini bütçede yer alan proje gideri nereye harcanacak diye sordu. Mehmet KARADAĞ 272 (iki yüz yetmiş iki)tapumuz var dedi.ancak değişebilir diye bilgi verdi. Tahmini bütçe Divan başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
8) Yeni aidat miktarının tespitine geçildi.Aidatların eskisi gibi 50(elli) TL olması gerektiği belirtildi. Divan başkanı tarafından aidatların 50 (elli) TL olması oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.31/12/2013 tarihine kadar borçlarını ödemeyenler için ihtar mekanizması işleyecektir diye Yönetim Kurulunca bilgi verildi. Erdoğan KAR söz aldı. “ toplanılacak borçlarla ilgili Yönetim Kurulu bu parayla ilgili ne yapılacak proje geliştirilsin” dedi. Kadir ALBAŞ “ Yıl sonunda tekrar üyeleri çağıracağız ve yeni kararlar alacağız.Yüklenici firma eğer zamanında teslim etmezse bizim için önemli olan şudur hiç tapu verilmeden yüklenici firma epey harcama yapmıştır. “ dedi. Divan Başkanı tarafından aidatlarını ödemeyenler hakkında gecikme zammının kanuni faiz içerisinde kalması, Ödememekte devam edenlerin ortaklıktan ihracı konusunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi, 31/12/2013 tarihine kadar ödenmemiş aidat borçlarının mutlaka ödenmesi hususları oylamaya sunuldu. Genel Kurulca oy birliği ile kabul edildi.
9) Yönetim Kurulu üyelerinin ödenecek huzur haklarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu Başkanı  Kadir ALBAŞ ve Muhasip Üye Mehmet KARADAĞ’a aylık net 1000.-(bin) TL ödenmesi diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 500.-TL ödenmesi Divan Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.
10) Devir alan üyelerden, diğer üyelerin sermaye ve aidatların tamamından başka ek olarak alınacak miktarın 1 (bir) yıl süre içinde  net 10.000 (onbin) TL  olması Divan Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
11) Dilek ve temennilerde İbrahim YILMAZ söz aldı. Böyle bir projeye kontrol mekanizması gerekir.Teknik Danışman yada kurulacak çekirdek kadronun gerekliliği vardır.Bir teknik eleman alınmalıdır dedi.
Divan başkanı bir teknik eleman istihdam edilmesi hususunu oylamaya sundu. Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
12)Başkaca görüş  bildiren olmadı ve toplantı saat  17.00’da  kapatıldı.

DİVAN ÜYELERİ

      Divan Başkanı                              Katip Üye                        Sayman Üye            Bakanlık Temsilcisi

Sühendan Cemile ORAY        Nuray KİBAR LEİNZ             Bilal KIRBAŞ            Sevilay ARSLAN