2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Çağdaş Sinema Oyuncuları Konut Yapı Kooperatifi’nin 2016 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 22/06/2017 tarihinde saat 12.00’da Ayazağa Mahallesi 163. Sokak J Blok No:4 Sarıyer -İSTANBUL adresinde Kooperatif Lokalinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Kamil Serdar ALANOĞLU’nun gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 12.00’de başlatılmasına çağrıyı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

  1. Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun 19.05.2017 tarihli Yenigün Gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı,

  2. Ayrıca kooperatif web sitesi olan www.casodkoop.org adresinde yayınlanmıştır.Ayrıca 100 üyeye mail yoluyla toplantı tarihi yeri saati ve gündem maddeleri gönderilmiştir.

  3. Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26. maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunlu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı 100 (yüz) ortaktan, 38 (otuzsekiz) ortağın asaleten, 4(dört) ortağın da vekaleten katılımı ile toplam 42 (kırkiki) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu, anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince Genel Kurula hitaben bilgi verildi.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1- Toplantı yönetim kurulu üyesi Veysel İNCE tarafından açıldı. Ulu önder Atatürk ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Madde 2- Divan başkanlığına Muzaffer HİÇDURMAZ, yazman Serdar BORDANACI ve oy sayım memurluğuna İzzet YILMAZ oybirliği ile seçildiler. Divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

Madde 3- 2016 yılı Yönetim Kurulu Raporu Kadir ALBAŞ tarafından okundu.Büyükşehir Belediyesinden tapuların alınmasıyla ilgili projeler ve işlemler bitmiş olup İlçe Belediyesinden onaydan çıkmak üzere olduğunu söyledi.Songül ÜLKÜ projeleri istediğini söyledi.Projeleri belediyeden ve yüklenici müteahhitten alabileceği söylendi.Başka söz alan olmadı. Oy çokluğuyla kabul edildi.Üyelerden Songül ÜLKÜ karşı oy kullandı.

Madde 4- 2016 yılı Denetim Kurulu Raporu Nuray KİBAR tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı oy çokluğuyla kabul edildi. Üyelerden Songül ÜLKÜ karşı oy kullandı.Üyelerden Oğuzhan TOSUN şerefiyelerle ilgili yaptırım var mı ? diye sordu.Divan Başkanı bunu dilek ve temenniler kısmında konuşulması gerektiğini söyledi. 2016 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Farkı Hesapları Mehmet KARADAĞ okudu. Müzakere edildi. Söz alan olmadı. 2016 yılı Bilanço ve Gelir-Gider oy çokluğuyla kabul edildi. Üyelerden Songül ÜLKÜ karşı oy kullandı.

Madde 5- Yönetim kurulu üyeleri oy çokluğuyla ile ibra edildiler. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.) Denetim kurulu üyeleri oy çokluğuyla ile ibra edildiler. (Denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar) . Üyelerden Songül ÜLKÜ karşı oy kullandı.

Madde 6-2017 tahmini bütçesi okunarak müzakereye açıldı. Müzakeresinde ortaklardan aylık 100,00 TL aidat toplanmasına oy çokluğuyla ile karar verildi. 2017 Tahmini Bütçesi oy çokluğuyla ile kabul edildi. Üyelerden Songül ÜLKÜ karşı oy kullandı.Üyelerden Ali YAYLI şerefiye farkı ödemeyenler için faiz alınmasını istedi.Mehmet KARADAĞ gecikme faizi aylık 1.4 olsun diye teklifte bulundu.Songül ÜLKÜ şerefiye farklarıyla ilgili mağdur olduğunu dile getirdi.Mağduriyetinin kooperatif tarafından karşılanmasını istedi.

Aidat ve şerefiye farklarının 31 Temmuz 2017 tarihine kadar kooperatife ödenmesi ,ödenmemesi durumunda aylık 1.4 oranında gecikme faizinin uygulanması oylamaya sunuldu.Oy çokluğuyla kabul edildi .Songül ÜLKÜ karşı oy kullandı.

Madde 7- Önceki ve sonraki yüklenicilerle yapılan anlaşmalar gereği hak ediş olarak devredilen dairelerin bu defa Tapu Sicilinde devralınarak kooperatif uhdesindeki sözleşme gereğince başkaca bağımsız bölümlerin hak ediş olarak yüklenicilere devri için yönetim kuruluna oy çokluğu ile yetki verildi.Songül ÜLKÜ karşı oy kullandı.

Madde 8- Belediye ve Tapu müdürlüklerinde ve diğer kurumlarda kooperatife ait tüm işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunda oylama yapıldı. Oy çokluğuyla ile yönetim kuruluna Yetki verildi. Songül ÜLKÜ karşı oy kullandı.

Madde 9- Kooperatife ait olan ortak alanların sosyal tesis olarak teşrifinin yapılarak kullanılması veya 3. Kişilerce işletilmesi için ihale ve sözleşmeleri yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu görüşmeye açıldı. Görüşme sonucunda Yönetim Kuruluna bu hususta oy çokluğu ile yetki verildi. Songül ÜLKÜ karşı oy kullandı.Cemil HACIÖMEROĞLU ortak alanlarla ilgili herhangi bir işletmeciye veremeyiz ,bizim lokalimiz olarak kalmalı ve bizim kontrolümüz altında ve gerekirse bizim kontrolumuz altında işletilmeli dedi.

Madde 10- Dilek ve temennilerde Hatice KUTLU söz aldı.B blok arkasında istinat duvarının kaplanmasının bir an önce bitirilmesi ve ortak alanın temizlenmesi isteğinde bulundu. Yüklenici müteahhit firmanın eksikliklerinin bir an önce giderilmesi ve geçici olarak oluşturulan Green Pine yönetimiyle ilgili sorunların bir an önce halledilmesini istedi.

Madde 11- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı saat 15:00 de divan başkanınca kapatıldı. Genel Kurul Toplantı Tutanağı genel kurula okundu. Herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden işbu tutanak imzalandı. Songül ÜLKÜ karşı oy kullandı. 22.06.2017

 DİVAN BAŞKANI
Muzaffer HİÇDURMAZ
  KATİP ÜYE
Serdar BORDANACI
OY SAYIM MEMURU
İzzet YILMAZ
Bakanlık Temsilcisi
Kamil Serdar ALANOĞLU