2017 GENEL KURUL DUYURUSU

 

Kooperatifimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki yazılı gündem maddeleri dahilinde, 12/06/2018 Salı günü saat 12:00’de Ayazağa Mah. 163. Sokak, J Blok, No:4 Sarıyer-İstanbul adresindeki Kooperatif lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamazsa aynı adres ve saatte, 19 Haziran 2018 Salı günü çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

GÜNDEM

 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

 2. Divan Kurulunun oluşturulması, seçilecek Divan Kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.

 3. 2017 Yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi,

 4. 2017 Yılı Bilanço, gelir cetveli ve hesapların görüşülmesi, ibraya sunulması,

 5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,

 6. 2018 Yılı tahmini bütçenin hazırlanması, okunması, müzakeresi, aidatların ve huzur hakkının belirlenmesi, karara bağlanması için oylanması.

 7. Olağan Genel Kurul toplantısını iki veya üç hesap dönemini kapsayacak şekilde erteleyip, birleştirmek suretiyle yapılmasına ilişkin maddenin görüşülmesi.

 8. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.

 9. Yüklenicilerle yapılan anlaşmalar gereği hakediş olarak devredilen dairelerin bu defa Tapu Sicilinde devralınarak kooperatifin uhdesindeki başkaca bağımsız bölümlerin hakediş olarak yüklenicilere devri için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 1. Belediye ve tapu müdürlüklerinde ve diğer kurumlarda tüm işlemleri yürütmek için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 2. Kooperatife ait olan ortak alanların sosyal tesis olarak tefrişinin yapılarak kullanılması veya kullanım haklarının devri için ihale ve sözleşmeleri yapması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

 3. Dilek ve temenniler.

 4. Kapanış.

S.S Çağdaş Sinema Oyuncuları

Konut Yapı Kooperatifi

Yönetim Kurulu