2018 Olağanüstü Genel Kurulu Kararı

 

Karar No: 226

Karar Tarihi : 05/09/2018

Toplantıya Katılanlar: Kadir Albaş, Cemil Hacıömeroğlu, Ali Yaylı, Veysel İnce, Mehmet Karadağ

Kooperatif Yönetim Kurulu, ihtiyaç üzerine Olağanüstü Genel Kurulu kararı almıştır.

Aşağıdaki yazılı gündem maddeleri dahilinde, 06/10/2018 Cumartesi günü saat 12:00’de; Ayazağa Mah. 163. Sokak J Blok No:4 Sarıyer-İstanbul adresinde Kooperatif lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamazsa, aynı adres ve saatte, 13 Ekim Cumartesi 2018 Salı günü çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM

  1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

  2. Divan Kurulunun oluşturulması, seçilecek Divan Kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.

  3. Kat irtifakı ,kat mülkiyeti işlemleri için görüşülmesi ve yönetim kuruluna yapılacak işlemler için yetki verilmesi . Ayrıca, imar barışı ile ilgili görüşülmesi .

  4. Dilek ve temenniler.

  5. Kapanış.

S.S. Çağdaş Sinema Oyuncuları Konut yapı Kooperatifi

Yönetim Kurulu