2018 GENEL KURUL DUYURUSU

 

Karar No: 229
Karar Tarihi : 19/12/2018
Toplantıya Katılanlar: Kadir Albaş, Cemil Hacıömeroğlu, Ali Yaylı, Veysel İnce, Mehmet Karadağ

Kooperatifimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurulu aşağıdaki yazılı gündem maddeleri dahilinde 20/01/2019 tarihi pazar günü saat 13:00 de AYAZAĞA Mah. 163. Sokak J Blok No:4 Sarıyer İstanbul adresinde Kooperatif lokalinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamazsa aynı adres ve saat de 27/01/ 2019 Pazar günü çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

                                                                                   GÜNDEM

1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
2- Divan Kurulunun oluşturulması, Seçilecek Divan Kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.
3- 2018 Yılı Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi.
4- 2018 Yılı Bilanço ve gelir cetveli ve hesapların görüşülmesi, ibraya sunulması.
5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası.
6- İmar Barışı ile ilgili konuları değerlendirmek ve sürece dair yapılacakları görüşüp karara bağlamak.
7- Kooperatif ait varlıkların değerlendirilmesi ve bu konuda yapılacak işlemlerin karara bağlanması.
8- Aidat ve şerefiye ödentilerini yerine getirmeyen üyelerin durumunu görüşmek ve bu konuda yapılması gereken kararları almak.
9- 2019 Yılı Tahmini Bütçenin hazırlanması, okunması, Müzakeresi, aidatların ve huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması için oylanması.
10- Yüklenicilerle yapılan anlaşmalar gereği hakediş olarak devredilen dairelerin bu defa Tapu Sicilinde devralınarak kooperatifin uhdesindeki başkaca bağımsız bölümlerin hakediş olarak yüklenicilere devri için yönetim kuruluna yetki verilmesi
11- İmar barışı ve Belediye ve tapu müdürlüklerinde ve diğer kurumlarda tüm işlemleri yürütmek için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
12- Dilek ve temenniler.
13- Kapanış.

S.S. ÇAĞDAŞ SİNEMA OYUNCULARI
KONUT YAPI KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU