2019 GENEL KURUL DUYURUSU

 

Sayın Üyelerimiz,

11 Nisan’da yapacağımız Genel Kurul toplantısı,  İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün belirleyeceği tarihlerde yapılacaktır.

Büyük olasılıkla; toplantımız, haziran ayında ya da daha ileri bir tarihte olacaktır.

Yönetim Kurulu olarak yasal işlemleri yerine getirdik.

Gelişmeler hakkında siz üyelerimize bilgi verilecektir.

Saygılarımızla.
Yönetim Kurulu


Karar No: 236

Karar Tarihi : 05.03.2020

Toplantıya Katılanlar: Kadir Albaş, Cemil Hacıömeroğlu, Ali Yaylı, Radife Baltaoğlu İnce, Mehmet Karadağ

Kooperatifimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu aşağıdaki yazılı gündem maddeleri dahilinde 11/04/2020 tarihi Cumartesi günü saat 13:00’de “Ayazağa Mah. 163. Sokak J Blok No:4 Sarıyer İstanbul” adresinde, Kooperatif lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamazsa aynı adres ve saatte 18/04/ 2020 Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

GÜNDEM

 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

 2. Divan Kurulunun oluşturulması, Seçilecek Divan Kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.

 3. 2019 Yılı Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi,

 4. 2019 Yılı Bilanço ve gelir cetveli ve hesapların görüşülmesi, ibraya sunulması,

 5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,

 6. İmar Barışı ile ilgili konuları değerlendirmek ve sürece dair yapılacakları görüşüp karara bağlamak.

 7. Kooperatif ait varlıkların değerlendirilmesi ve bu konuda yapılacak işlemlerin karara bağlanması.

 8. İmar barışı ile ilgili Belediye ve tapu müdürlüklerinde ve diğer kurumlarda tüm işlemleri yürütmek için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 9. Tahmini Bütçenin hazırlanması, okunması, müzakeresi, aidatların ve huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması için oylanması.

 10. Yeni dönem Yönetim kurulu ve denetin üyelerinin seçimin yapılması.

 11. Dilek ve temenniler.

 12. Kapanış.

S.S. ÇAĞDAŞ SİNEMA OYUNCULARI

KONUT YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU