Genel Kurul Toplantıları Ertelendi

 

Kooperatiflerin Genel Kurul Toplantıları Ertelendi

7244 sayılı kanunla, Kooperatifler Kanununa tabi kooperatiflerin genel kurul toplantıları, 31/7/2020 tarihine kadar ertelendi. Bu süre, ilgili Bakanlarca 3 aya kadar uzatılabilecektir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihi izleyen tarihten itibaren üç ay içinde yapılacaktır. Ayrıca, mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir.

Yapılan düzenlemeyle, salgının yayılmasının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın korunması; kooperatifin organsız kalmaması ve görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili belirsizliklerin giderilmesi; kooperatif yöneticilerinin elinde olmayan nedenlerden dolayı cezai sorumlulukla karşı karşıya kalmamaları ve kooperatiflerin ticari hayattaki iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır.