2019 OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

 

Sayın Üyelerimiz,

Kooperatifimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki yazılı gündem maddeleri dahilinde, 22/10/2020 Perşembe günü saat 13:00’te “Ayazağa Mah. 163. Sokak J Blok No:4 Sarıyer-İstanbul” adresinde Kooperatif lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamazsa; aynı adres ve saatte 29/10/2020 Perşembe günü, çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

GÜNDEM

 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

 2. Divan Kurulunun oluşturulması, seçilecek Divan Kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.

 3. Kooperatif ile ilgili, genel bilgilendirme.

 4. 2019 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi.

 5. 2019 yılı bilanço, gelir cetveli ve hesapların görüşülmesi, ibraya sunulması.

 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası.

 7. İmar barışı ile ilgili konuları değerlendirmek ve sürece dair yapılacakları görüşüp karara bağlamak.

 8. Kooperatife ait varlıkların değerlendirilmesi ve bu konuda yapılacak işlemlerin karara bağlanması.

 9. İmar barışı ile ilgili, Belediye, Tapu Müdürlüğü ve diğer kurumlarda, tüm işlemleri yürütmek için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

 10. Tahmini bütçenin hazırlanması, okunması, müzakeresi, aidatların ve huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması için oylanması.

 11. Yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerinin seçimin yapılması.

 12. Dilek ve temenniler.

 13. Kapanış.

YÖNETİM KURULU