2019 OLAĞAN GENEL KURUL yine ERTELENDİ

 

22 veya  29 Ekimde yapmayı düşündüğümüz toplantı yine ertelenmiştir.

Pandemi sürecinde kooperatif ortakları için riski en aza indirmek ve ortaya çıkabilecek zararların önüne geçmek amacıyla, Bakanlık Makamının 21.09.2020 tarihli Onayı ile 7244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca kooperatif ve üst kuruluşların olağan genel kurul toplantıları, 31.10.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Ertelenen genel kurulların bu tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam etmesi uygun görülmüştür.

Bu doğrultuda, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Bakanlığımız gözetiminde gerçekleştirilen tüm kooperatif genel kurullarının 31.10.2020 tarihinden sonra gelen 3 ay içinde tamamlanması öngörüldüğünden; mevcut organların da görev, yetki ve sorumlulukları erteleme sonrası yapılacak olan ilk genel kurula kadar devam edecektir.

Toplantı tarihi, siz sayın üyelerimize yeniden bildirilecektir.

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu