2019 ve 2020 yılı Olağan Genel Kurulu

 

Sayın Üyelerimiz;

Kooperatifimizin 2019 ve 2020 yılı Olağan Genel Kurulu aşağıdaki yazılı gündem maddeleri dahilinde 30.06.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 13:00’de Ayazağa Mah. 163. Sokak J Blok No:4 Sarıyer İstanbul adresindeki Kooperatif lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamazsa aynı adres ve saatte 07.07.2021 tarihinde Çarşamba günü çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM

 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
 2. Divan Kurulunun oluşturulması, Seçilecek Divan Kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.
 3. Kooperatif ile ilgili genel bilgilendirme yapılması.
 4. 2019 ve 2020 yılları Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi.
 5. 2019 ve 2020 yılları Bilanço ve gelir cetveli hesaplarının görüşülmesi, ibraya sunulması,
 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibraya sunulması.
 7. İmar Barışı ile ilgili konuları değerlendirerek sürece dair yapılacakların görüşüp karara bağlanması.
 8. Kooperatife ait varlıkların değerlendirilmesi ve bu konuda yapılacak işlemlerin karara bağlanması.
 9. İmar Barışı ile ilgili Belediyede, Tapu Müdürlüklerinde ve diğer kurumlarda tüm işlemleri yürütmek için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 10. Tahmini bütçenin okunması, müzakeresi, aidatların ve huzur hakkının görüşülmesi, karara bağlanması.
 11. Süresi dolacak olan Kooperatifin süresinin uzatılmasının görüşülmesi.
 12. Yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimin yapılması.
 13. Dilek ve temenniler
 14. Kapanış.

Yönetim Kurulu

Kadir Albaş Mehmet Karadağ